اتاق بازرگانی ایران

پروژه های انجام شده

ایستا در این پروژه برای تقسیم بندی فضا از پارتیشن‌های نوع C (دو جداره ترکیبیِ ام دی اف و شیشه‌ای) به رنگ نقره ای استفاده کرده که باعث بزرگتر و زیباتر به نظر رسیدن فضا شده است. همچنین از دیوارکوب‌هایی که رنگشان با تجهیزات هماهنگ است استفاده شده است.

برای تجهیز فضای اداری از مجموعه میزهای کنفرانس، مدیریت، کردنزا، کانتر، کارشناسی و میزکار گروهی‌های سفارشی به همراه فایلینگ‌ استفاده شده است.فاز بندی های اجرایی
ردیفمرحلهوضعیت
11انجام شده