سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

پروژه های انجام شده

این پروژه در کرج و در تاریخ خرداد سال 1399 انجام شده است.

برای تجهیز این شرکت تقسیم بندی فضا با پارتیشن دوجداره ایستا با نمای آلومینیوم نقره ای یک تقسیم و درب‌های سلولزی با چهارچوب آلومینیوم نقره‌ای که باعث می‌شود فضا منسجم تر و منظم تر به نظر برسد.

پرده ی کرکره‌ای موجود در پارتیشن همراه با سیستم ولومی، علاوه بر حفظ حریم، همچنان ارتباط کارمند را با فضای بیرون حفظ می‌کند.

در قسمت گیت ورودی با طراحی قفسه ها از تمامی فضا استفاده کاربردی و مفید شده است و باعث شده فضای ورودی منسجم تر دیده شود و از نظر بصری به جذابیت لابی ورودی افزوده است.