شرکت سپیدانه

پروژه های انجام شده

در این پروژه که در اصفهان صورت گرفته است از پارتیشن‌های نوع C (دوجداره ترکیبی شیشه و ام دی اف) برای تقسیم بندی فضا استفاده شده است.فاز بندی های اجرایی
ردیفمرحلهوضعیت
11انجام شده