شرکت چای دبش

پروژه های انجام شده

در این پروژه تیم مبلمان اداری ایستا برای تقسیم بندی فضا از پارتیشن‌های تک جداره با چهارچوب آلومینیوم نقره ای استفاده کرده است.

برای تجهیز فضای این شرکت از میزهای اداری ایستا اعم از مجموعه میزهای مدیریتی، معاونتی، کنفرانس، کانتر به همراه فایلینگ، کتابخانه، جازونکن،میزهای کارشناسی و میزهای سفارشی مطابق با نیاز کارفرما ساخته و استفاده شده است.

تیم مبلمان اداری ایستا با توجه به نیاز و درخواست شما مشتریان محترم خدمات خود را ارائه می‌دهد.

تماس با ما